Informace pro prezentující

Jste-li prezentující, je nutné spouštět MS teams přes desktopovou aplikaci, v opačném případě nebudete mít vždy dostupné všechny funkce. Pokyny k instalaci aplikace naleznete zde.

K jednotlivým událostem, ve kterých prezentujete, se následně připojujte pomocí odkazů v sekci Program na webových stránkách (tlačítkem „Připojit se“ u příslušné události). Do dané události se připojíte s příslušnými právy, která Vám předem nastavíme. Prezentujícím také doporučujeme přihlásit se do události, ve které prezentujete, s krátkým předstihem před samotnou prezentací (10–15 minut); obzvlášť, pokud jste v dané události prvním prezentujícím.

Rozhraní

Události, ve kterých budete prezentovat mohou mít dvě formy: běžné schůzky živé události. Workshopy, zahájení, programové sekce a plenární přednášky budou ve formě běžných schůzek. Panelové diskuse, k nimž bude mít přístup i široká veřejnost, proběhnou formou živých událostí. V obou sekcích vám bude k dispozici technický moderátor a moderátor z řad akademiků. Tito moderátoři se budou starat o bezproblémový chod události, ale i o dotazy účastníků 

Rozhraní běžných schůzek a živých události je z pohledu prezentujících a diskutujících velice podobné, přesto se v drobnostech liší. Prvním rozdílem je přítomnost dvou chatovacích místností v živé události. První slouží ke komunikaci s účastníky, příp. veřejností, a druhá, privátní, pouze pro komunikaci mezi prezentujícími a moderátory. Rozhraní prezentujícího se zvýrazněním obou chatovacích místností v živé události je znázorněno na obrázku výše. Druhým rozdílem je, že v živé události není možno přímo se přihlásit o slovo. Jestli nastane situace, kdy se o slovo budete chtít přihlásit, a nebudete chtít například přerušovat tok myšlenek právě diskutujících, tak na sebe můžete upozornit soukromém chatu pro prezentující a moderátory. Moderátoři budou chat pravidelně kontrolovat. Nutné to však není, při skočení si do řeči se dá obvykle velice rychle domluvit.

Sdílení obsahu v běžné schůzce a živé události

V běžné schůzce i živé události sdílíte obsah (pdf, prezentaci apod.) stejným způsobem. Krátký návod, jak sdílet, naleznete zde. Primární je nalezeni ikony s popisem sdílet a následně vybrání sdíleného obsahu (který musí být spuštěn v počítači). 

Před samotnou událostí také doporučujeme zkontrolovat funkčnost kamery a mikrofonu. Podrobný návod naleznete zde. Je také nutné, abyste v události, ve které budete prezentovat nebo se zapojovat do diskuse, používali sluchátka.

Chtěl/a bych si to vyzkoušet

Pokud si chcete rozhraní Microsoft Teams dopředu vyzkoušetve čtvrtek (15. 4.) a v pondělí (19. 4.) proběhnou od 18:00 do 19:00 zkušební schůzkyna kterých si všechny funkce můžete prakticky „proklikat“. Na  těchto  schůzkách Vám současně budeme k dispozici a rádi vám s čímkoli poradíme. 

Čtvrtek (15.4, od 18:00 do 19:00)

Pondělí (19.4, od 18:00 do 19:00)

Online etiketa

Prosíme o ztišení mikrofonu, pokud nebude aktivně mluvit/prezentovat.

Doporučujeme rušit sdílení obsahu, který již aktivně nevyužíváte k prezentaci.

Stabilní připojení k internetu

Je-li to možné, buďte připojeni přes ethernet (síťový kabel).

Jste-li připojeni přes síť Wi-Fi, preferujte 5G sítě. Novější routery obvykle nabízejí jak normální, tak 5G síť.

Jste-li připojeni přes síť Wi-Fi, zkontrolujte si sílu signálu a snažte se být blízko routeru.

Při prezentování mějte prosím vypnuty / pozastaveny všechny ostatní programy (kromě MS Teams a prezentace). Především pak programy, které slouží k nahrávání souborů do cloudu (One drive, Google drive, Dropbox, apod.).

Míváte-li s internetem problémy, zvažte, zda neprezentovat na jiném místě se stabilnějším/rychlejším internetem.

Pokud si chcete rychlost internetu otestovat, doporučujeme tento odkaz. Pro stabilní prezentování doporučujeme Upload minimálně 5 Mbps a Download 10 Mbps. Pro plynulé nahrávání (hlasu a prezentace) je důležitý především Upload.

Technická podpora (helpdesk) 

E-mail: pdb2021.help@gmail.com

Telefon: 774 348 646

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info