Prekonferenční workshopy

Prekonferenční workshopy se budou konat ve středu 21. dubna 2021, den před konáním vlastní konference. Workshopy jsou placené samostatně nad rámec konferenčního poplatku. Všechny workshopy jsou v českém jazyce.

Pokud se registrujete na konferenci, můžete si zarezervovat a zaplatit účast na workshopech přímo v průběhu běžné registrace na konferenci.
Pokud se chcete účastnit jen vybraného (vybraných) workshopů a nikoliv vlastní konference (případně pokud už jste se na konferenci registrovali a chcete si workshop dokoupit dodatečně), využijte prosím odkazy u jednotlivých workshopů.

Krátký inteligenční test (KIT)

Workshop určený pro psychology zaměřený na interpretaci výsledků testu KIT.

Přednášející: Jiří Laciga; Propsyco, s.r.o.
Čas: 10.00–12.30
Délka:
 2,5 hodiny
Cena: 400 Kč
Počet účastníků: 30

KIT je určen ke skríningovému hodnocení intelektových schopností. Obsahuje čtyři subtesty: dva Říčanovy ( TIP – Test intelektového potenciálu a Číselné řady) a dva subtesty (Synonyma a Třídění pojmů) vytvořené druhým autorem. Použité subtesty pokrývají slovní, vizualizační a fluidní schopnosti. Normy na základě aktuální standardizace (N=1637) umožňují použití testu od 12 do 59 let a 11 měsíců. Vyhodnocení je prováděno on line. U dětí a dospívajících může být KIT využit v práci školních psychologů (např. v kariérovém poradenství). U dospělých jako skríningový nástroj v personálních výběrech nebo v praxi dopravních psychologů. KIT může být efektivní i jako součást širší baterie.

Workshop zahrnuje prezentaci subtestů, psychometrické charakteristiky, seznámení se s vyhodnocovacím programem. Ukážeme vliv Flynnova efektu. Probereme dvě kazuistiky s KIT.

Registrovat samostatně

Jak číst statistické výsledky aneb všechno je jen regresní koeficient

Workshop pro odborníky z praxe, kteří chtějí rozumět výzkumným studiím.

Přednášející: Stanislav Ježek, Katedra psychologie, FSS MU
Čas: 13.45–17.00
Délka: 3,25 hodiny
Cena: 500 Kč
Počet účastníků: 30

Stalo se vám někdy, že jste si chtěli přečíst závěry studií (třeba těch zmiňovaných v manuálu diagnostické metody), ale nerozuměli jste výsledkům statistických analýz? Jsou vaše studentská léta daleko za vámi a chcete si osvěžit své statistické vzpomínky? Statistiku jste vždycky nesnášeli, ale teď vám její trochu chybí? Máte pocit, že na statistiku „nemáte buňky“?

Pokud jste na kteroukoli z uvedených otázek odpověděli ano, pak je tento workshop určený pro vás. Přesvědčíme vás, že úplné základy interpretace statistických výsledků jsou doslova pro každého. Nebudeme vás ale učit nic počítat – naopak vám jen ukážeme, jak „číst“ výsledkové části odborných psychologických článků. Názorně představíme základní statistiky a testy/modely, a naučíme vás porozumět výsledkům nejpoužívanějších statistik, které můžete v odborných článcích potkat: od korelací až po strukturní modely. Není to dost na kritické čtení, ale je to dost na porozumění. Kurz je určen pro začátečníky; předpokládáme jen to, že už jste někdy dávno nějaký úvod měli.

Registrovat samostatně

Build Your Network!
(in R, not on LinkedIn)

Workshop určený pro výzkumníky či studenty se zájmem o síťové modelování.

Přednášející: Edita Chvojková; Department of Psychological Methods, Universiteit van Amsterdam
Čas: 13.00–17.00
Délka: 4 hodiny
Cena: 1000 Kč
Počet účastníků: 25

Sítě jsou v poslední době trendy nejen v budování kariéry, ale (především) v psychometrice! Interaktivní workshop naučí účastníky základy vybraných technik síťových (network) analýz a jejich interpretace, přičemž neopomene ani základní teoretická východiska. Diskutovat budeme i o možnostech aplikace a limitech network modelů.

Pozornost bude věnována především:

  1. Výběru vhodného modelu pro popis různých typů dat
  2. Grafickému zobrazení sítí
  3. Analýze síťových modelů latentních rysů („psychonetrics“)

V případě dostatku času můžeme rozebrat některé z témat hlouběji nebo se dotknout např. analýzy časových řad či specifik modelů pro binární proměnné.

Workshop předpokládá vlastní počítač a základní znalost práce se softwarem R v prostředí R studio. Účastníkům, kteří tyto znalosti nemají, poskytneme instruktážní video v anglickém jazyce; vlastní workshop však bude realizován v češtině. Ačkoli se workshop bude konat v počítačové učebně, doporučujeme pracovat na vlastním notebooku.

Registrovat samostatně

Práce s chybou měření v psychodiagnostické praxi

Workshop pro odborníky z praxe, kteří chtějí adekvátním způsobem brát v úvahu chybu měření při interpretaci výsledků psychologické diagnostiky.

Přednášející: Hynek Cígler, Katedra psychologie, FSS MU
Čas: 10.00–13.00
Délka: 3 hodiny
Cena: 500 Kč
Počet účastníků: 30

Workshop je určený všem odborníkům z praxe, kteří provádějí psychologickou či speciálně pedagogickou diagnostiku. Naučíme vás základní koncepty spojené s reliabilitou a přesností měření psychických vlastností. Nebudeme ztrácet čas jejich výpočty, ale zaměříme se, jak interpretovat informace z manuálu diagnostické metody. Hlavně se ale podíváme na způsob práce s chybou měření při praktické diagnostice: jak se konstruují intervaly spolehlivosti, proč jsou o trochu blíž k průměrnému skóru než skór, který jste naměřili. Naučíme vás, jak si spočítat chybu predikce (tedy očekávaný skór klienta při retestu), jak spočítat, zda se více skórů od sebe navzájem skutečně liší; zaměříme se na rozdíl klinicky a statisticky významného rozdílu.

Kurz nevyžaduje žádné rozsáhlejší předchozí psychometrické poznatky; veškeré koncepty (včetně standardních skórů či percentilů) vám pečlivě vysvětlíme. Výpočty navíc nebudete provádět v ruce, ale s využitím on-line aplikace.

Registrovat samostatně

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info