KONFERENCE PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA BRNO 2017

4. ROČNÍK   |   FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MU   |   23. - 24. LISTOPADU 2017 


Stáhnout sborník abstraktů a podrobný program konference. STáhnout podklady k přednášce dawn flanaganové

O konferenci

Bienální konferenci zaměřenou na problematiku psychologické diagnostiky ve všech jejích podobách pořádají Katedra psychologie Fakulty sociálních studií MU a Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, Katedrou psychologie Pedagogické fakulty MU, Katedrou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého a Psychologickým ústavem Akademie věd ČR.

Tematické zaměření konference

I v rámci tohoto ročníku konference bychom se rádi zaměřili především na aktuální praktické otázky psychodiagnostiky a psychologického testování v české (a slovenské) psychologii. Přivítáme příspěvky předkládající problémy a otázky, které vámi v kontextu psychodiagnostiky a testování rezonují, a to i bez nároku na definitivní odpovědi či řešení.

V souladu s tímto zaměřením chceme diskutovat implementaci a začlenění prvků, které jsou již nějakou dobu známé, ale v naší psychodiagnostické praxi a teorii nepříliš zaběhnuté. Přivítáme příspěvky představující nové tuzemské diagnostické postupy, aplikace, metody a testy. V rámci řešených témat nechceme zapomenout ani na osoby, které s těmito nástroji pracují, tedy psychology a další odborníky - jejich vzdělání, kvalifikaci či supervizi. Kromě nich se chceme bavit o tvůrcích testů, klientech a především o vzájemné interakci všech těchto skupin. Chceme diskutovat o psychodiagnostice „tady a teď”.

STRUČNÝ TERMINÁŘ

Přihlašování příspěvků do 30. října.
Prodlouženo do 6. 11.
!
Registrace příspěvků ukončena. Pokud přestále chcete představit svou práci, kontaktujte nás e-mailem: pdb@fss.muni.cz.

Přihlašování na konferenci

  • včasné do 20. října
  • pozdní do 15. listopadu
Sledujte nás na Facebooku! Facebooková skupina "Konference Psychologická diagnostika Brno"

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.