KONFERENCE PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA BRNO 2021

5. ROČNÍK   |   FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MU   |   22.–23. DUBEN 2021

O konferenci

Bienální konferenci zaměřenou na problematiku psychologické diagnostiky ve všech jejích podobách pořádají Katedra psychologie Fakulty sociálních studií MU a Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny ve spolupráci s Psychologickým ústavem Akademie věd ČR. Konference je akreditována Asociací klinických psychologů České republiky.

Aktuality:
 • 14. 4.: Do MS Teams, kde se bude konference odehrávat, byli přidáni všichni přednášející, účastníci panelů a většina pasivních účastníků. Prosíme všechny, aby si zkontrolovali své emailové schránky (včetně složek Hromadné a Spam). V následujících dnech budeme průběžně přidávat zbylé účastníky s tím, jak budeme evidovat jejich platby za účast. V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů kontaktujte naši technickou podporu: pdb2021.help@gmail.com
 • 6. 4.: Získali jsme potvrzení o akreditaci Asociací klinických psychologů (AKP), a to v hodnotě 10 kreditů (pasivní účast), 15 kreditů (vlastní přednáška), 10 kreditů (spoluautorství přednášky). Kredity za pasivní a aktivní účast se sčítají. Maximálně je tak možné získat až 25 kreditů.
 • 10. 3.: Proběhlo rozhodnutí o konání konference výhradně on-line. Nelze očekávat, že by v horizontu měsíce došlo k výraznější změně v epidemiologické situaci.
 • 1. 2.: Uzávěrka konferenčních příspěvků posunuta o měsíc, tj. na 1. března 2021.
 • 14. 1.: Konference se bude konat v každém případě; v případě potřeby se přesune do on-line režimu. Zveřejnili jsme informace o předběžné podobě konference v případě přetrvávajících epidemiologických opatření. Informace budeme průběžně aktualizovat.
 • 12. 1. 2021: Začínáme zveřejňovat přijaté a potvrzení konferenční příspěvky.
 • 16. 7.: Stanovili jsme nový termín konference - termín je odložen přibližně o rok. Namísto původního termínu 23.–24. 4. 2020 se konference bude konat 22.–23. dubna 2021 (prekonferenční workshopy a filmová projekce 21. dubna). V případě nových registrací věnujte prosím pozor úpravě účastnických poplatků!
 • 19. 3.: Z důvodu současné epidemiologické situace je termín konání konference odložen.
  Nový termín bude stanoven co nejdříve, jakmile bude znám další vývoj situace; pravděpodobně se bude jednat o podzimní termín (září či říjen). Stále je možné se na konferenci přihlašovat a registrovat nové příspěvky; uzávěrky přihlášek a abstraktů budou upřesněny společně se stanovením termínu konference. Registrovaní účastníci konference budou informováni e-mailem.
 • 11. 3.: Pečlivě sledujeme a vyhodnocujeme epidemiologickou situaci v souvislosti s "koronavirem". V tuto chvíli zůstává termín konání konference zachován, můžete se i nadále registrovat a přihlašovat vaše příspěvky. O dalším vývoji vás budeme informovat.
 • 5. 3.: Opravili jsme chybu v registračním formuláři. Pokud by se vám přesto nedařilo se přihlásit, kontaktujte nás (např. e-mailem na pdb@fss.muni.cz, nebo v naší Facebookové skupině).
 • 20. 2.: Registrace příspěvků prodloužena o měsíc, tj. do 20. března 2020!

Tematické zaměření konference

Konference tradičně míří na zužování mezery mezi aktuálním stavem psychologického poznání a technologie a tuzemskou psychodiagnostickou praxí v různých oblastech psychologie. Tradičně se více příspěvků věnovalo poradenské a klinické psychologii, ale budeme rádi i za příspěvky z dopravní, personální, forenzní a dalších oblastí psychologie. Spíše než představení nejnovějších poznatků si přejeme příspěvky o uvádění poznatků do praxe či hledání řešení či alespoň východisek z aktuálních palčivých problémů psychodiagnostické praxe. Někdy je užitečné i jen pouhé pojmenování a popis toho, co je v praxi vnímáno jako problematické - východiska mohou vyplynout z diskuze.

I v rámci tohoto ročníku konference se tedy zaměřujeme především na aktuální praktické otázky psychodiagnostiky a psychologického testování v české (a slovenské) psychologii. Přivítáme příspěvky předkládající problémy a otázky, které vámi v kontextu psychodiagnostiky a testování rezonují, a to i bez nároku na definitivní odpovědi či řešení.

V souladu s tímto zaměřením chceme diskutovat implementaci a začlenění prvků, které jsou již nějakou dobu známé, ale v naší psychodiagnostické praxi a teorii nepříliš zaběhnuté. Přivítáme příspěvky představující nové tuzemské diagnostické postupy, aplikace, metody a testy. V rámci řešených témat nechceme zapomenout ani na osoby, které s těmito nástroji pracují, tedy psychology a další odborníky - jejich vzdělání, kvalifikaci či supervizi. Kromě nich se chceme bavit o tvůrcích testů, klientech a především o vzájemné interakci všech těchto skupin. Chceme diskutovat o psychodiagnostice „tady a teď”.

Konferenci podporují:

Registrace na konferenci Potvrzení o účasti na vzdělávací akci (AKP)

Důležité termíny:
 • 1. 2. 2021
  1. 3. 2021 (posunuto)
  přihlašování příspěvků
 • 15. 2. 2021
  včasná registrace
 • 14. 4. 2021
  registrace na workshopy
 • 23. 4. 2021
  pozdní registrace na konferenci
 • 21. 4. 2021
  prekonferenční workshopy
 • 22.–23. 4. 2021
  datum konání konference
 • 15. 5. 2021
  uzávěrka konferenčních příspěvků do časopisu Testfórum

Sledujte nás na Facebooku!

Kontakt:

e-mail: pdb@fss.muni.cz

Technická podpora:
email: pdb2021.help@gmail.com
telefon: 774 348 646

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info