KONFERENCE PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA BRNO 2020

5. ROČNÍK   |   FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MU   |   23.–24. DUBEN 2020 termín je odložen

Konference odložena

Termín konference je z důvodu epidemie koronavirem COVID-19 odložen, náhradní termín bude stanoven co nejdříve. Je stále možné se registrovat na konferenci a přihlašovat příspěvky, uzávěrky budou upřesněny.

O konferenci

Bienální konferenci zaměřenou na problematiku psychologické diagnostiky ve všech jejích podobách pořádají Katedra psychologie Fakulty sociálních studií MU a Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny ve spolupráci s Psychologickým ústavem Akademie věd ČR.

Aktuality:
  • 19. 3.: Z důvodu současné epidemiologické situace je termín konání konference odložen.
    Nový termín bude stanoven co nejdříve, jakmile bude znám další vývoj situace; pravděpodobně se bude jednat o podzimní termín (září či říjen). Stále je možné se na konferenci přihlašovat a registrovat nové příspěvky; uzávěrky přihlášek a abstraktů budou upřesněny společně se stanovením termínu konference. Registrovaní účastníci konference budou informováni e-mailem.
  • 11. 3.: Pečlivě sledujeme a vyhodnocujeme epidemiologickou situaci v souvislosti s "koronavirem". V tuto chvíli zůstává termín konání konference zachován, můžete se i nadále registrovat a přihlašovat vaše příspěvky. O dalším vývoji vás budeme informovat.
  • 5. 3.: Opravili jsme chybu v registračním formuláři. Pokud by se vám přesto nedařilo se přihlásit, kontaktujte nás (např. e-mailem na pdb@fss.muni.cz, nebo v naší Facebookové skupině).
  • 20. 2.: Registrace příspěvků prodloužena o měsíc, tj. do 20. března 2020!

Tematické zaměření konference

Konference tradičně míří na zužování mezery mezi aktuálním stavem psychologického poznání a technologie a tuzemskou psychodiagnostickou praxí v různých oblastech psychologie. Tradičně se více příspěvků věnovalo poradenské a klinické psychologii, ale budeme rádi i za příspěvky z dopravní, personální, forenzní a dalších oblastí psychologie. Spíše než představení nejnovějších poznatků si přejeme příspěvky o uvádění poznatků do praxe či hledání řešení či alespoň východisek z aktuálních palčivých problémů psychodiagnostické praxe. Někdy je užitečné i jen pouhé pojmenování a popis toho, co je v praxi vnímáno jako problematické - východiska mohou vyplynout z diskuze.

I v rámci tohoto ročníku konference se tedy zaměřujeme především na aktuální praktické otázky psychodiagnostiky a psychologického testování v české (a slovenské) psychologii. Přivítáme příspěvky předkládající problémy a otázky, které vámi v kontextu psychodiagnostiky a testování rezonují, a to i bez nároku na definitivní odpovědi či řešení.

V souladu s tímto zaměřením chceme diskutovat implementaci a začlenění prvků, které jsou již nějakou dobu známé, ale v naší psychodiagnostické praxi a teorii nepříliš zaběhnuté. Přivítáme příspěvky představující nové tuzemské diagnostické postupy, aplikace, metody a testy. V rámci řešených témat nechceme zapomenout ani na osoby, které s těmito nástroji pracují, tedy psychology a další odborníky - jejich vzdělání, kvalifikaci či supervizi. Kromě nich se chceme bavit o tvůrcích testů, klientech a především o vzájemné interakci všech těchto skupin. Chceme diskutovat o psychodiagnostice „tady a teď”.