KONFERENCE PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA BRNO 2020

5. ROČNÍK   |   FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MU   |   23.–24. DUBEN 2020

O konferenci

Bienální konferenci zaměřenou na problematiku psychologické diagnostiky ve všech jejích podobách pořádají Katedra psychologie Fakulty sociálních studií MU a Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny ve spolupráci s Psychologickým ústavem Akademie věd ČR.

Tematické zaměření konference

Konference tradičně míří na zužování mezery mezi aktuálním stavem psychologického poznání a technologie a tuzemskou psychodiagnostickou praxí v různých oblastech psychologie. Tradičně se více příspěvků věnovalo poradenské a klinické psychologii, ale budeme rádi i za příspěvky z dopravní, personální, forenzní a dalších oblastí psychologie. Spíše než představení nejnovějších poznatků si přejeme příspěvky o uvádění poznatků do praxe či hledání řešení či alespoň východisek z aktuálních palčivých problémů psychodiagnostické praxe. Někdy je užitečné i jen pouhé pojmenování a popis toho, co je v praxi vnímáno jako problematické - východiska mohou vyplynout z diskuze.

I v rámci tohoto ročníku konference se tedy zaměřujeme především na aktuální praktické otázky psychodiagnostiky a psychologického testování v české (a slovenské) psychologii. Přivítáme příspěvky předkládající problémy a otázky, které vámi v kontextu psychodiagnostiky a testování rezonují, a to i bez nároku na definitivní odpovědi či řešení.

V souladu s tímto zaměřením chceme diskutovat implementaci a začlenění prvků, které jsou již nějakou dobu známé, ale v naší psychodiagnostické praxi a teorii nepříliš zaběhnuté. Přivítáme příspěvky představující nové tuzemské diagnostické postupy, aplikace, metody a testy. V rámci řešených témat nechceme zapomenout ani na osoby, které s těmito nástroji pracují, tedy psychology a další odborníky - jejich vzdělání, kvalifikaci či supervizi. Kromě nich se chceme bavit o tvůrcích testů, klientech a především o vzájemné interakci všech těchto skupin. Chceme diskutovat o psychodiagnostice „tady a teď”.

Registrace na konferenci

Důležité termíny:
 • 20. 3. 2020
  přihlašování příspěvků
 • 16. 3. 2020
  včasná registrace
 • 16. 4. 2020 (do 14:00)
  pozdní registrace
 • 22. 4. 2020
  prekonferenční workshopy
 • 23.–24. 4. 2020
  datum konání konference
 • 15. 5. 2020
  uzávěrka konferenčních příspěvků do časopisu Testfórum

Sledujte nás na Facebooku!

Kontakt:

e-mail: pdb@fss.muni.cz