Konference: Psychologická diagnostika Brno

4. ročník | 23.–24. 11. 2017 | Fakulta sociálních studií MU

Vybrané konferenční příspěvky

Níže naleznete:
(1.) nahrávky plenárních příspěvků a sekce Plošné testování; (2.) některé z prezentací, které během konference zazněly.

Videozáznamy příspěvků

Plenární příspěvky

(Příspěvky zahraničních přednášejících obsahují titulky.)Sekce Plošné testováníPrezentace

 • Bezdíček Ondřej - Komplexní posouzení kognitivních funkcí u nemocných schizofrenií – česká verze standardizovaného nástroje MATRICS.pdf
 • Bodnárová Zuzana - Představení dynamického vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku D. Tzuriela.pdf
 • Březinová Kristina, Vitošková Veronika - Profesní psychodiagnostika na střední škole – vývoj služby, zapojení pedagogů a sociálního okolí studenta.pdf
 • Čerešník Michal - Školské sebapoňatie detí vo veku 10 až 15 rokov. Návrh nových noriem metódy SPAS.pdf
 • Čerešník Michal, Čerešníková Miroslava - Školské sebapoňatie detí v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania. Porovnanie slovenských a rómskych detí.pdf
 • Čerešník Michal, Gatial Viktor - Školské sebapoňatie detí v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania. Porovnanie intaktných detí a detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.pdf
 • Dočkal Vladimír - Psychodiagnostika - veda alebo umenie.pdf
 • Dolejš, Skopal, Suchá, Vavrysová - Standardizace Škály impulzivity (SIDS) a Škály úzkostnosti (SUDS).pdf
 • Draberová Jana - Vnímaná akademická účinnost žáků středních škol.pdf
 • Fiřtová Lenka - SCATE (Scio Computer Adaptive Test) – The New Role of a Test.pdf
 • Chylová, Nagyová, Dragašek, Virčík, Migal, Rovný, Roháriková, Riečanský - Škála na hodnotenie schizotypovej osobnosti SPQ - pilotný výskum slovenského prekladu.pdf
 • Jakubek Martin, Ivánová Barbora - Lüscher test - príspevok k obsahovej validite.pdf
 • Janča Boris - Pohledem třetí strany.pdf
 • Juhová Dana, Řiháček Tomáš - Česká adaptace nástrojů CORE-OM a ORS.pdf
 • Juščáková Zuzana, Stovíčková Jana - Čo môže priniesť spojenie vedomostných testov a postojových dotazníkov.pdf
 • Kirovová Iva - Psychodiagnostické metody v kariérovém poradenství a HR.pdf
 • Kočicová Eva - Pracovní spojenectví jako prediktor efektu psychoterapie - možnosti jeho měření.pdf
 • Krejčová Lenka - Dynamické testování.pdf
 • Mareš Jiří - Podoby individualizované diagnostiky, individualizované intervence a otázky sledování proměn klienta v čase (na příkladu proměnné „kvalita života“).pdf
 • Mikulajová Marina, Schöffelová Nováková Miroslava - Potrebujeme diagnostiku fonematického uvedomovania.pdf
 • Momková Erika - Výkon bilingválnych jednotlivcov pri psychodiagnostickom vyšetrení kognitívnych funkcií v ich prvom a druhom jazyku.pdf
 • Oulehlová, Zítko - Specifické poruchy učení a využití DysTestu v praxi vysokých škol
 • Pecl Jiří - Třináct let zkušeností s Testem studijních předpokladů u osob se specifickými nároky.pdf
 • Řiháček Tomáš - Monitorování účinnosti v psychoterapii a poradenství v rutinní praxi.pdf
 • Seifert Matěj, Kovaříková Jeannette - Vývoj metody posuzování adaptivních dovedností s ohledem na specifika romské menšiny v ČR
 • Slavkovská Miriam - Delis-Kaplanovej systém exekutívnych funkcií (D-KEFS) – predstavenie slovenskej adaptácie a prvé skúsenosti použitia v diagnostickom procese.pdf
 • Suchá, Dolejš, Skopal, Vavrysová - Psychometrické vlastnosti Rosenbergovy škály sebehodnocení.pdf
 • Šmíra Martin - Výpočetní modelování výkonu na Iowa Gambling Task - aplikace modelu na data pacientů s Parkinsonovou nemocí.pdf
 • Viktorová Lucie - Výběr z uchazečů o studium psychologie z hlediska úspěšnosti v různých fázích studia – zkušenosti z FF UP v Olomouci.pdf
 • Vranka Marek - Moral Foundations Questionnaire (MFQ) v českém prostředí.pdf
 • Zborteková Katarína - Diagnostické možnosti sociálneho začlenenia nepočujúcich žiakov vzdelávaných v bežných školách.pdf

 • © 2015 | Konference Psychologická diagnostika Brno
  Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
  Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
  Joštova 10, 602 00 Brno
  PDB2015@fss.muni.cz | +420 549 494 616

  Konference na Twitteru