Konference: Psychologická diagnostika Brno

4. ročník | 23.–24. 11. 2017 | Fakulta sociálních studií MU

Aktualizace 5. června 2017: v současnosti probíhá příprava 4. ročníku konference, který se uskuteční v Brně v termínu 23.‑24. 11. 2017, prekonferenční workshopy se budou konat 22. 11. Více informací bude zveřejněno již brzy na této adrese.


Ročník PDB 2015

Psychologické testy

Konferenci pořádají Katedra psychologie Fakulty sociálních studií MU a Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, Katedrou psychologie Filozofické fakulty MU a Katedrou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Tematické zaměření konference

V rámci tohoto ročníku konference bychom se rádi zaměřili především na aktuální praktické otázky psychodiagnostiky a psychologického testování v české (a slovenské) psychologii. Přivítáme příspěvky předkládající problémy a otázky, které vámi v kontextu psychodiagnostiky a testování rezonují, a to i bez nároku na definitivní odpovědi či řešení.

V souladu s tímto zaměřením chceme diskutovat implementaci a začlenění prvků, které jsou již nějakou dobu známé, ale v naší psychodiagnostické praxi a teorii nepříliš zaběhnuté. Přivítáme příspěvky představující nové tuzemské diagnostické postupy, aplikace, metody a testy. V rámci řešených témat nechceme zapomenout ani na osoby, které s těmito nástroji pracují, tedy psychology a další odborníky - jejich vzdělání, kvalifikaci či supervizi. Kromě nich se chceme bavit o tvůrcích testů, klientech a především o vzájemné interakci všech těchto skupin. Chceme diskutovat o psychodiagnostice „tady a teď”.

Tento ročník konference je u příležitosti významného životního jubilea věnován našemu kolegovi a učiteli prof. Vladimíru Smékalovi, který mnoho z nás přivedl k zájmu o tvorbu testů, diagnostiku a v širším smyslu zkoumání člověka.

Registrace na konferenci
(do 8. 10.)

Call for papers!

Prodlouženo do 31. srpna 2015. Registrační formulář zde.

Typy a vymezení příspěvků

Konference se bude kromě několika plenárních vystoupení skládat především z řady tematických sekcí. Sekci přitom tvoří přibližně 4—5 tematicky propojených příspěvků, které přímo či nepřímo v následující moderované panelové diskuzi nabízí odpověď na danou otázku, či problém současné psychodiagnostiky.

Aby byla zajištěna tematická kompaktnost sekce, která bude zároveň otvírat cestu pro zajímavou diskusi, je možné finální podobu příspěvku dále diskutovat a upravovat v kontextu ostatních příspěvků sekce, o kterých budeme autory informovat. Zajímavé otázky a problémy budeme po poradě s autory průběžně zveřejňovat zde na stránkách konference, aby se do rýsující se sekce mohli případně přihlásit další autoři/diskutéři.

Ve středu 21. října se budou konat workshopy na diagnostická a psychometrická témata související s tématem konference.

Kromě posterů a dílčích příspěvků, které budeme sdružovat do jednotlivých sekcí dle tematické návaznosti, uvítáme i návrhy na celé sekce s případnými tipy na jejich konkrétní naplnění, případně i workshopy. V návaznosti na jubileum prof. Smékala uvítáme i příspěvky, které tematicky navazují na jeho práci v oblasti psychodiagnostiky.

Pořádají:

PDB 2015: Katedra psychologie FSS MU Insitut výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU Fakulta sociálních studií MU

ve spolupráci s

Národní ústav pro vzdělávání  Katedra psychologie FF UPOL  Psychologický ústav FF MU


© 2015 | Konference Psychologická diagnostika Brno
Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 10, 602 00 Brno
PDB2015@fss.muni.cz | +420 549 494 616

Konference na Twitteru