Konference: Psychologická diagnostika Brno

4. ročník | 23.–24. 11. 2017 | Fakulta sociálních studií MU

Sborník příspěvků a pokyny pro autory

Z konferenčních příspěvků nebude sestaven sborník. Namísto toho mohou zájemci své příspěvky publikovat v monotematickém čísle recenzovaného časopisu Testfórum (ISSN 1805-9147), které bylo zařazeno do mezinárodní databáze CrossRef a každý příspěvek tak bude mít přidělený vlastní DOI identifikátor.

Uzávěrka příspěvků a publikace

Uzávěrka příspěvků z konference je 30. listopadu 2015. Konferenční příspěvky je možné zaslat i po této době, je však možné, že nebudou zařazeny do monotematického čísla.

Příspěvky budou publikovány po recenzním řízení zřejmě v lednu 2016.

Požadavky na příspěvek

Každý zaslaný příspěvek musí obsahovat:

Text musí odpovídat APA stylu (pro informace o formátování citací i textu doporučujeme např. PURDUE on-line lab, metodiku tvorby citací MU, případně podrobný manuál Evy Rubínové). Empirické studie musí dodržovat strukturu IMRAD: měly by tedy zahrnovat kapitoly úvod, metody, výsledky, diskuze, limitace výzkumu, závěry a seznam zdrojů, taktéž v APA stylu.

Protože časopis Testfórum je indexovaný agenturou CrossRef, jsou citace digitalizovány a zaváděny do elektronického systému. Z toho důvodu je nezbytně nutné striktně dodržet APA normu v seznamu citací. Na konci každé citace uvádějte DOI nebo elektronický odkaz na zdroj všude, kde to je možné.

Zaslané příspěvky musí být ve formátu Microsoft Word nebo Opendocument.
Autoři mohou také využít šablonu příspěvků pro časopis Testfórum, kde jsou předdefinovány veškeré používané styly.

Zasílání příspěvků

Příspěvky jsou zasílány přímo prostřednictvím časopisu Testfórum. Po registraci na webu klikněte v menu na „uživatel“ a zde na „Nový příspěvek“.

Následuje pětikrokový proces, ve kterém postupně nahrajete samotný soubor s příspěvkem, uvedete jeho název, klíčová slova i formátovaný seznam zdrojů (stačí vykopírovat ze souboru). V úvodu tohoto procesu zvolte sekci PDB 2015!

Příspěvky zasílejte do 31. října 2015, po této době již nemusí být zařazeny do monotematického čísla (avšak rádi je publikujeme i v čísle následujícím).

Recenzní řízení

Každý příspěvek projde standardním recenzním řízením, které společně zajišťují redaktoři Testfóra a garanti příslušných konferenčních sekcí. Přestože budou příspěvky posuzovány s ohledem na jejich „konferenční“ podobu, přijetí k publikaci není samozřejmé.

Možné závěry recenzního řízení jsou „přijato“, „přijato po úpravě“, „vráceno k přepracování“ a „zamítnuto“. Příspěvek může být vrácen i z důvodu nedodržení citačních norem.

Podobu příspěvků můžete konzultovat na e-mailu redakce@testforum.cz, stejně tak i případné technické problémy při jejich zasílání.


© 2015 | Konference Psychologická diagnostika Brno
Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 10, 602 00 Brno
PDB2015@fss.muni.cz | +420 549 494 616

Konference na Twitteru