Konference: Psychologická diagnostika Brno

4. ročník | 23.–24. 11. 2017 | Fakulta sociálních studií MU

Kontakty na pořadatale

Organizační výbor

E-mail: PDB2015@fss.muni.cz

Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (předseda organizačního výboru)
Mgr. Michal Jabůrek
Mgr. Hynek Cígler

Programový výbor

prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (předseda programového výboru)
Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (čestný člen)
Mgr. Katarína Šafárová (Psychologický ústav FF MU)
Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D. (Katedra psychologie FF UPOL)
Mgr. Lucie Chadimová (Národní ústav pro vzdělávání)
Dipl.-Psych. Jeannette Kovaříková (Národní ústav pro vzdělávání)


© 2015 | Konference Psychologická diagnostika Brno
Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 10, 602 00 Brno
PDB2015@fss.muni.cz | +420 549 494 616

Konference na Twitteru