Konference: Psychologická diagnostika Brno

4. ročník | 23.–24. 11. 2017 | Fakulta sociálních studií MU

Cofee breaky

V rámci čtyř coffee breaků, které probíhaly v prostorách atria FSS, jsme pro vás kromě filtrované kávy, čaje a vody připravili na každou přestávku jednu specialitu. Vzhledem k tomu, že jsme již během konference dostávali žádosti o vyřízení pochval (povětšinou kombinované s prosbami o konkrétní recepty), rozhodli jsme se se souhlasem samotných autorek těchto specialit zveřejnit několik informací společně s kontakty na pekařky, které můžete využít.

Kávu na konferenci zajišťovalo Selfie Coffee, které jste mohli navštívit přímo na FSS.


© 2015 | Konference Psychologická diagnostika Brno
Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 10, 602 00 Brno
PDB2015@fss.muni.cz | +420 549 494 616

Konference na Twitteru