Konference: Psychologická diagnostika

Výzkum, prevence a poradenství | 19.–21. 6. 2013 | Fakulta sociálních studií MU, Brno

Ilustrační fotografie

Hlavním posláním konference je přiblížit české odborné veřejnosti, kompetentním státním a jim podřízeným orgánům (zvláště z oblasti školství) aktuální informace, které jsou důležité pro věcně-správné, etické a účelné využívání psychodiagnostických služeb a nástrojů.

Tyto stránky jsou zastaralé. Současný ročník konference naleznete zde.

Důležité informace:

Zaměření konference:

Vybrané příspěvky a přednášející:

Zveřejňujeme první známé příspěvky na letošní konferenci:

Všechny příspěvky najdete zde.


V roce 15. výročí vzniku Fakulty sociálních studií MU pořádají Katedra psychologie a Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny.

Dále podporují:

Fakulta sociálních studií MU Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem a státním rozpočtem České republiky


© 2013 | Konference Psychologická diagnostika
Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 10, 602 00 Brno
konferencePD2013@fss.muni.cz | +420 549 498 272